CWIN/FCWIN

Vi - Friends of CWIN, Denmark - er en almennyttig forening. Foreningens formål er, gennem økonomisk tilskud, at støtte den nepalesiske børnerettighedsorganisation CWIN (Child Workers In Nepal) i deres arbejde for og med udsatte børn i Nepal. Vi støtter projekter, der er defineret og drevet af CWIN. Vi støtter fra 2016 CWIN økonomisk i etablering og drift af et drengebørnehjem i Kathmandudalen.

CWIN

Child Workers In Nepal - For children With children, blev etableret i 1987 for at forhindre børnearbejde med udgangspunkt i FN’s børnekonvention og er Nepals ældste organisation af sin art. CWIN driver et antal projekter i Nepal, bla. Child Helpline 1098 og pigebørnehjemmet Balika Peace Home i Panuati udenfor Kathmandu. De uddanner børn i Nepal i deres rettigheder og driver sundhedsprojekter og er en internationalt anerkendt NGO, der bl.a. samarbejder med Unicef og Rockwool Fonden. Desuden arbejder CWIN politisk med menneskerettigheder både i og udenfor Nepal. Har en række udenlandske samarbejdspartnere, bl.a. norske FORUT, der støtter Balika Peace Home økonomisk. CWIN ønsker i den nærmeste fremtid at oprette et drengebørnehjem for de mest udsatte drenge i Nepal som en udvidelse af deres aktiviteter.

Læs mere på www.cwin.org.np

FCWIN

Friends of CWIN, Denmark er en almennyttig forening, der blev stiftet i august 2015 af en lille gruppe danskere med personligt kendskab til CWINs arbejde. FCWIN har til formål at støtte CWIN økonomisk i deres arbejde med og for de mest udsatte børn i Nepal i forhold til konkrete projekter iværksat og drevet af CWIN. FCWIN søger donationer fra både private og fonde, organisationer og virksomheder, der bifalder foreningens formål. FCWIN fokuserer de kommende år på at samle penge ind til etablering og støtte til drift af et drengebørnehjem i Kathmandudalen med forbillede i pigebørnehjemmet Balika Peace Home. FCWIN er en organisation, hvor alt arbejde er frivilligt, og hvor vores udgifter holdes på et absolut minimum. FCWIN har som minimum sikret sig DKK 90.000 i årlige donationer i perioden 2015-2019.

Drengebørnehjemmet

Vores mål er at skaffe økonomiske midler, så CWIN kan etablere og drive et børnehjem for drenge under 18 år. Målgruppen er efterladte og forældreløse drenge, som bl.a. har været solgt til børnearbejde og seksuelle ydelser samt andre udsatte og forældreløse drenge især fra Kathmandudalen. Vi ønsker at støtte netop dette projekt, fordi drenge også har behov for beskyttelse og omsorg for at kunne vokse op som velfungerende unge mænd og kommende fædre, der bliver i stand til at tage vare på deres hustruer og børn.

Børnehjemmet skal være et såkaldt Transit Home. Der skal være plads til 30 drenge ad gangen. CWIN forventer at kunne rehabilitere 80 % af drengene. Børnehjemmet vil blive bemandet med lærere, sygeplejerske, feltarbejdere, køkken- og rengøringspersonale, vagter og andet personale med uddannelse i at varetage udsatte drenges behov med fokus på det enkelte barns ressourcer og behov.

Vi afventer for nuværende (august 2016), at CWIN omorganiserer flere af deres indsatser, førend etableringen af drengebørnehjemmet kan virkeliggøres. Det skyldes, at der i april 2016 kom lovændringer, der betød, at CWIN ikke længere må arbejde direkte på gaden, hvor man ellers kom i kontakt med de drenge, der var motiverede for ændring, og som ønskede den beskyttelse og uddannelse CWIN kan tilbyde. Vi er i løbende dialog med CWIN, som oplyser, at de pt. forhandler om et konkret sted til drengebørnehjemmet et sted i nærheden af byen Panauti i Kathmandudalen

CWIN er desuden i dialog med den nepalesiske regering og andre NGO´er om økonomisk tilskud til drengebørnehjemmet. I Panauti ligger også CWINs pigebørnehjem Balika Peace Home. Drengebørnehjemmet skal drives efter samme model som Balika Peace Home

Bliv medlem

For 150 kr. om året kan du blive medlem af Friends of CWIN, Denmark og dermed støtte det gode formål. Hvis du er studerende er kontingentet 100 kr., og hvis din virksomhed ønsker at støtte koster det minimum 1.000 kr. Medlemsskabet er gældende for et kalenderår. Når du betaler kontingent 2016 er medlemsskabet derfor gældende til og med 31. december 2016.

Arbejdernes Landsbank

Du kan overføre penge til vores konto i Arbejdernes Landsbank:

Reg. nr. 5328
Kontonr. 0250711

Husk at skrive dit navn på overførslen. Du skal samtidig sende en mail til fcwindk@gmail.com med navn, gadenavn/nr., postnummer samt telefonnummer.

Swipp

Swipp

Du kan betale kontingent m.m. via Swipp på +45 2971 6994,

Dit navn skal fremgår af betalingen.

Send venligst din mailadresse i en SMS til +45 2971 6994, så vil du modtage en kvittering fra foreningen.

Swipp

Vi vil også være dybt taknemmelig for donationer – uanset størrelse

Udvalgte CWIN Projekter

CWIN er en organisation med mange igangværende projekter. Vi har her udvalgt tre, som vi synes giver et fint billede af CWINs arbejde.

Child Helpline 1098

CWIN driver nødtelefontjenesten Child Helpline 1098 – en døgnåben og gratis tjeneste for børn, der i nød. Tjenesten eksisterer I byerne Kathmandu, Biratnagar, Pokhara, Hetauda and Nepalgunj, og den fungerer som rådgivning og akuthjælp for børn, der har brug for beskyttelse og for voksne, der har observeret børn, der lever under umenneskelige forhold fx i forbindelse med børnearbejde eller trafficking.

Balika Peace Home

Balika Peace Home er et pigebørnehjem beliggende ca. 2 timers kørsel øst for Kathmandu. På hjemmet, som blev oprettet efter borgerkrigen (derfor Peace Home) bor nogle af de mest udsatte piger (balika) i Nepal.

Der bor mellem 40 og 60 børn på hjemmet. Nogle af pigerne har boet der i mange år, andre bor der i korte perioder, inden de igen kommer hjem til deres familier under opsyn af CWIN i en periode. Nogle af pigerne er forældreløse, andre har familie, men er flygtet hjemmefra pga vold, misrøgt, mishandling og fattigdom. Nogle af pigerne har været børnearbejdere, nogle er seksuelt misbrugte, andre har været gadebørn. På børnehjemmet, som er beskyttet af vagter døgnet rundt, og hvor porten altid er låst, får de fred, ro og tryghed, de får al den mad de kan spise, og de går i skole. De helt basale behov og menneskerettigheder bliver opfyldt og derudover arbejdes der med at lære pigerne deres egen kultur at kende gennem undervisning i den klassiske nepalesiske dans og musik. Desuden arbejdes der kreativt med teater, malerkunst og andre kunstneriske udtryksformer.

Hver fredag er der børnemøde, hvor børnene trænes i at udtrykker deres mening om aktuelle emner og livet og dagligdagen på Peace Home. Pigernes ønsker og ideer tages alvorligt og personalet tilstræber konstant at efterleve FN’s børnekonvention, både i tale og gerning. Der er kun få ansatte og pigerne tager sig af hinanden i et søster-system, så alle ved hvem de skal gå til, hvis de har behov for hjælp og der ikke er en voksen til rådighed.

Fra Gadedreng til mentor

Bishnu Poudel organiserer hver fredag fredagsfodbold for omkring 30 gadebørn i Kathmandu. Det er et populært initiativ fra den tidligere gadedreng og der er kun få regler; du må ikke sniffe lim eller tage andre stoffer og det er forbudt at slås. Læs mere om ”Bishnu Sir”, der stak af fra sin landsby som 8 årig og levede som gadedreng i 1 år inden han kom i kontakt med CWIN og kom væk fra gaden.

Fra Gadedreng til Mentor (oprindelig titel i The Kathmandu Post ”The mentor”) Det er svært for dem som ikke har levet det hårde liv som gadebarn at fuldt ud forstå hvilken baggrund gadebørn kommer fra. Det er derfor at én som Bishnu Poudel, som arbejder med disse børn er så vigtig.

Fredag morgener er sjove. På en åben mark sydvest for Pasupathinath Temple, samles en gruppe drenge og nogle få unge piger til deres ugentlige fodbold træning. Bishnu Poudel er samtidig sidedommer og dommer. Han er en ung mand i midt-tyverne, som børnene kalder ”Bishnu Sir”.

”Der er to regler. Du må ikke sniffe lim eller medbringe nogen anden form for stoffer, og du må ikke slås med de andre børn” siger Poudel, mens han afslutter en kamp og signalerer til den næste gruppe at de kan indtage banen. De 30 børn som deltager i denne fredagsaktivitet kommer fra forskellige dele af byen og de har alle en ting til fælles: de er alle hjemløse, og mens de er vant til at frivillige som kommer med mad og folk som er villige til at hjælpe dem, er deres forhold til Poudel en smule anderledes. For længe siden var han en af dem. Det var indtil han besluttede at ændre retningen i sit liv. I dag er Poudel snart færdig med sit speciale i Rural Development og han arbejder som feltarbejder for Child Workers in Nepal (CWIN). Han har et travlt liv, men om fredagen sætter han alt til side for at have tid til aktiviteterne med børnene.

“Jeg håber, at jeg kan lære dem at se livet fra et andet perspektiv, og opmuntre dem til at følge en anden vej, ligesom jeg selv gjorde”, siger han. Det er cirka to årtier siden at Poudel, som da var knap 8 år gammel, løb væk fra sin landsby i Sindhupalchowk og kom til Kathmandu. ”Jeg var træt af at plukke græs i landsbyen og tænkte at jeg var nødt til at forlade den. Så det gjorde jeg”. I hovedstaden blev gaderne hans hjem og de andre gadebørn hans familie. Næsten med det samme efter ankomsten til byen fik han job som konduktør for en tuk-tuk chauffør. Et år gik og en dag i midt-90’erne fik politiet fat i Poudel sammen med en flok gadebørn. På politistationen spurgte de ham hvor hjem var, og da de fandt ud af at han ikke havde noget sted at tage hen, blev han henvist til et transit hjem.

“At blive ’arresteret’ af politiet er det bedste, der er sket mig. Fordi jeg endte med at møde mennesker som ikke var gadebørn og som betragtede mig som en af deres egne, blev dette et vendepunkt for mig” siger Poudel. ”Det var da jeg indså betydningen af at have indflydelse.” Efter opholdet på transit hjemmet som blev drevet af CWIN, en af de første organisationer som arbejdede mod børnearbejde i Nepal, begyndte hans nye vej i livet at tage form gennem interaktion med frivillige og andre børn.

Han begyndte at male og spille musik og han opdagede at livet kunne foregå andre steder end på gaden, hvis man bare prøvede. ”Den vigtigste indsigt var at jeg stadig var en del af dette samfund og at jeg hørte til her. Da det først trængte ind følte jeg mig motiveret til at gøre mere for mig selv” siger han. I 1996 blev Poudel så valgt som en af fem børnerepræsentanter for Nepal til at deltage i en seks måneder lang Global March Mod Børnearbejde, et initiativ ledet af 2014 modtageren af Nobels Fredspris, Kailash Satyarthi.

De rejste over hele verden for at skabe opmærksomhed omkring børnearbejde. ”Vi var så entusiastiske omkring det her. Vi råbte slogans og lagde pres på for børns rettigheder. Vi var i frontlinjen og det opmuntrede os endnu mere”, siger Poudel. ”Når de begynder at forstå deres eget værd og potentiale falder alting på plads” siger Sumnima Tuladhar, administrerende direktør for CWIN, som nu har kendt Poudel i snart 20 år.

For Tuladhar og for andre børnerettighedsaktivister som har set Poudel udvikle sig, har det været en fascinerende historie. Hvad der er endnu mere givende er at Poudel ikke er alene. Hos CWIN arbejder 15 andre tidligere gadebørn som frivillige og som feltarbejdere. ”Vores rolle er at facilitere deres udvikling som myndige og ansvarlige individer. I sidste ende er det op til dem at ændre deres liv og blive helte”. Inden for det seneste årti er der dukket et antal organisationer op, som arbejder for gadebørns vilkår. Poudel deltager i et ugentlig forum for sådanne organisationer, og de diskuterer hvordan de på effektiv vis kan gribe ind i andre gadebørns liv. Den hjælpende hånd de rækker ud spiller en enorm rolle i børnenes liv. ”Dialog på højere plan og politik kan kun implementeres effektivt når vi involverer dem, som virkelig har været der og levet det liv” siger Tuladhar. ”Alle har brug for mentorer og rollemodeller og når folk som Bishnu og andre, som har klaret at komme væk fra livet på gaden, tager lederrollen, er det helt fantastisk” siger hun.

Ifølge statistikken er der omkring 5000 gadebørn i Nepal, hvoraf mellem 800 og 1000 lever i Kathmandu. Overladt til at klare sig selv, bliver gadebørnene ofte udsat for vold. De er, med eller uden deres vilje, involveret i et liv med meget kriminalitet, og det største problem er at de let bliver afhængige af at sniffe lim og tage andre former for stoffer. ”Det er så let at få adgang til ulovlige stoffer, og disse børn bliver let revet ind i rodet” siger Poudel. Studier viser, at op imod 80 procent af gadebørn har taget stoffer. Et studie fra 2010 viste at et antal drenge som boede på gaden var blevet sexuelt mishandlet. Det er en verden for sig, siger Poudel om den forsumpede underverden som børnene lever i.

“Det er ikke det, at de ikke ved hvad der foregår omkring dem. Det er bare det at de ikke føler, at de er en del af den større verden, hvilket skubber dem længere væk fra den og i sidste ende gør dem mere sårbare”. De er i høj risiko for at tabe deres liv på gulvet, og det er ikke let at beskytte dem. ”Det bliver sværere og sværere at opnå deres tillid, fordi de er så meget på vagt”, siger Poudel. ”For at være sikker på, at du gør hvad der er rigtigt for dem, er du nødt til at se verden fra deres perspektiv, lytte til deres historier og endelig gribe ind på det rigtige tidspunkt og opmuntre dem til at ændre retning. Gribe ind men ikke diktere, siger Poudel, mens han peger på en gruppe unge piger, som lige har sluttet sig til deres ugentlig efter-fodbold morgenmad. ”Det første skridt er at vise dem at de stadig er en del af samfundet og at der er mennesker som virkelig ønsker at drage omsorg for dem” siger han.

Om os

Friends of CWIN, Denmark er opstået ved, at en række mennesker med stor kærlighed til Nepal og CWIN har mødt hinanden mere eller mindre tilfældigt. Vi besluttede i slutningen af 2014 at etablere en almennyttig forening, hvilket blev en realitet i slutningen af august 2015. Ved at skabe en forening bliver ansvaret for vores hjælp fordelt på flere hænder. Skulle støtte og hjælp fra en kant forsvinde, har vi hænder nok til at sørge for, at projektet ikke falder fra hinanden, og at børnene således ikke møder endnu mere usikkerhed i deres liv.

Vi er en ung forening med begrænsede midler og ressourcer. Vi har behov for flere, der har lyst til at være med til at udvikle foreningen, så ring eller skriv, hvis du har lyst til at være med til at hjælpe nogle af Nepals mest udsatte børn til en bedre fremtid.

Friends of CWIN, Denmark

Vores udsendte i Nepal:

Marie Stissing Jensen +977 9803 28 4512

Vores bestyrelse:

Formand: Henrik Andersen, +45 2999 3264

Næstformand: Annette Poulsen, +45 2273 0745

Kasserer: Line Antoft, +45 3022 4808

Bestyrelsesmedlem: Inger-Lise Sidenius, +45 2071 8308

Suppleant, Keld Mølgaard

Bank: Arbejdernes Landsbank, Afdeling Rundetårn, Kontonummer: 5328 - 0250711

Vedtægter: Download

CVR-nummer: 37 04 63 37